Andere non-gouvernementele organisaties

Andere non-gouvernementele organisaties

 

OIKOS-logoStichting OIKOS

OIKOS is een eucemenische stichting die beoogt mensen te stimuleren in actie te komen tegen armoede en ongelijkheid. Het eucemenische perspectief van OIKOS komt onder meer naar voren in hun streven bij te dragen aan een beter begrip van religie, om zo beter om te kunnen gaan met kwesties rond ongelijkheid, participatie, ontwikkeling en duurzaamheid.

 

OIKOS en het onderzoeksteam komen regelmatig bijeen om advies uit te wisselen en van gedachten te wisselen over de onderzoeksfocus. Daarnaast zullen we bijeenkomsten organiseren om de onderzoeksresultaten te bespreken met OIKOS-doelgroepen, waaronder jongeren. Dit zal deel uit maken van het rapport dat we samen met het CMO zullen samenstellen.