Gemeenten

Gemeenten

Ten minste drie gemeenten nemen deel in de gebruikersgroep, namelijk Den Haag, Leiden en Rotterdam; beleidsmakers op gemeentelijk niveau zijn zeer geïnteresseerd om mee te doen met dit project. In deze eerste fase van het onderzoek betrekken we onze partners in de gemeenten regelmatig bij het formuleren van de belangrijkste onderzoeksvragen, waarbij we rekening houden met hun gemeentebeleid ten aanzien van participatie van moslimburgers. In de laatste fase van het project zullen we met iedere gemeente studiedagen organiseren met als doel gezamenlijke publicaties voor te bereiden met aanbevelingen voor beleidsmakers en lokale moslimorganisaties.