Ministeries

Ministeries

 

Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging, Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie heeft verschillende Diensten Geestelijke Verzorging binnen de strijdkrachten. Eén van deze Diensten is de Islamitische Geestelijke Verzorging, die verantwoordelijk is voor het benoemen en faciliteren van geestelijk verzorgers met een islamitische achtergrond in het Nederlandse leger. Het onderzoeksteam beschouwt moslims in het leger als een belangrijke groep waaronder veldwerk verricht kan worden. In de laatste fase van het onderzoek zal er een conferentie worden georganiseerd om de onderzoeksresultaten te bespreken met de staf van het leger, er er zal in samenwerking met de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging een publicatie worden voorbereid over de positie van moslims in het Nederlandse leger.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie van SZW zal niet deelnemen in de gebruikersgroep vanwege de complexe relatie tussen politieke vertegenwoordigers en beleidsmakers in de regering. We zullen echter wel een werkplan opstellen met het ministerie en zij zullen leveren een financiële bijdrage leveren.