Non-gouvernementele moslimorganisaties

Non-gouvernementele moslimorganisaties

Zeven organisaties die actief zijn in verschillende segmenten van het Nederlandse moslimlandschap nemen deel in de gebuikersgroep. Ze helpen ons toegang te krijgen tot het onderzoeksveld en werken met ons samen in het verspreiden van de onderzoeksresultaten.

 

logo_ins22Platform INS

Platform INS is gesticht in 2012 en is het resultaat van een fusie tussen Islam & Dialoog en Dialoog Academie. Het richt zich met name op hoogopgeleide moslims en stelt zich ten doel burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen. De organisatie is betrokken bij de organisatie van vier seminars en zal het onderzoeksteam bijstaan in de verzameling van onderzoeksgegevens en later in de verspreiding van onderzoeksresultaten.

 

CMO-logoContactorgaan Moslims en Overheid (CMO)

Het CMO is een nationale, overkoelepende organisatie die de belangen behartigt van moslims bij overheid en politiek en is officieel erkend als gesprekspartner van de overheid. In de laatste fase van het project wordt er een serie ontmoetingen georganiseerd waar de onderzoeksresultaten vertaald zullen worden naar een agenda voor het CMO; het onderzoeksteam zal een rapport over deze bijeenkomsten schrijven voor moslimorganisaties, maatschappelijk werkers, beleidsmakers en politici.

 

SPIOR-logoSPIOR – Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

SPIOR is in 1983 in Rotterdam opgericht en functioneert als een intermediar tussen de lokale overheid en de aangesloten lidorganisaties. Daarnaast organiseert SPIOR uiteenlopende activiteiten die er op gericht zijn de positie van moslims en hun organisaties in de regio te verbeteren. Tijdens de onderzoeksperiode worden er drie seminars georganiseerd door SPIOR en het onderzoeksteam om het onderzoek in Rotterdam te bespreken en de resultaten ervan te vertalen naar adviezen voor beleidsmakers en moslimorganisaties.

 

Ihsan-logoInstituut Ihsan

Ihsan is een landelijke organisatie die zich inzet voor verbetering van de sociale cohesie in wijken en deelname van moslims aan de samenleving. Ihsan verzorgt trainingen, verstrekt informatie en organiseert gemeenschapswerk met als doel moslims bewust te maken van hun plaats in de lokale gemeenschap en hen te motiveren actief deel te nemen aan de maatschappij. Het onderzoeksteam en de staf van Ihsan zullen op basis van de onderzoeksresultaten een trainingsprogramma ontwikkelen voor buurtvrijwilligers.

 

AL-Nisa-logoAl Nisa

Al Nisa is de oudste landelijke, onafhankelijke en vrijwillige moslimvrouwenorganisatie in Nederland die zich bezighoudt met het onderwerp ‘vrouwen en islam’. Al Nisa organiseert ondermeer reguliere ontmoetingen voor vrouwen, een jaarlijke terugkerend dialoogweekend voor christelijke en islamitische vrouwen, leescirkels en een digitale nieuwsgroep. De samenwerking met Al Nisa richt zich op de implicaties van het onderzoek voor de positie van vrouwen in de islam. We zullen verschillende seminars organiseren, een aantal essays schrijven voor het onderzoeksblog en mogelijk enkele krantenartikelen publiceren.

 

Arslan Advocaten

Arslan Advocaten is een advocatenbureau in Den Haag dat jarenlange ervaring heeft met juridische zaken die zich afspelen op het snijvlak tussen de Nederlandse en de islamitische wet, vooral met zaken die gerelateerd zijn aan het familierecht. Na het tweede jaar van het onderzoek organiseert het team een bijeenkomst voor rechtenstudenten, advocaten en andere experts die werken met zaken gerelateerd aan de islamitische wet, familierecht, gedwongen huwelijken, islamitische scheidingen, etc. Dit zal een bijeenkomst zijn ter voorbereiding op een grotere conferentie voor experts in de laatste fase van het onderzoek.

 

Centrum voor Islamitische Theologie (CIT), Vrije Universiteit Amsterdam

Het CIT is een centrum voor de studie van islamitsche theologie met speciale aandacht voor de Nederlandse context. Stafleden nemen deel aan de academische stuurgroep en werken aan een advies over de positie van imams in Nederland.