Team

dedicated-team

Het onderzoeksteam bestaat uit vier personen. De supervisors zijn Thijl Sunier en Léon Buskens, van wie de eerste hoofdverantwoordelijke is. Heleen van der Linden en Arshad Muradin voeren het onderzoek uit; Heleen houdt zich bezig met de beleving van religieus gezag en leiderschap onder de Nederlandse moslimgemeenschap en Arshad is verantwoordelijk voor het onderzoek naar islamitisch recht in Nederland.

Prof. dr. Thijl Sunier

Thijl Sunier is antropoloog. Hij is hoogleraar Antropologie van religie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, en bekleedt de leerstoel Islam in Europese samenlevingen. Hij is tevens hoofd van de afdeling antropologie aan de VU. Hij heeft onderzoek verricht naar interetnische relaties, multiculturalisme en natievorming, islamitische bewegingen en religieus leiderschap. Momenteel werkt hij aan een studie over Turkse islamitische bewegingen in Turkije en Europa. Hij is voorzitter van de Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS), voorzitter van de Nederlandse Antropologische beroepsvereniging (ABv) en redacteur van de Journal of Muslims in Europe (JOME).

Prof. dr. Léon Buskens

Léon Buskens is antropoloog. Hij is hoogleraar Recht en cultuur in islamitisiche samenlevingen aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich met name op de manier waarop moslims in het dagelijks leven vorm geven aan hun religie in relatie tot andere gebruiken en de islamitische geloofsleer. Hij heeft altijd een speciale interesse gehad voor Marokko en doet sinds kort ook onderzoek in Indonesië voor vergelijkingsdoeleinden. Hij is directeur van de Leidse netwerkorganisatie LUCIS (Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving) die Leidse specialisten op het gebied van de islam bijeenbrengt.

Heleen van der Linden, MA

Heleen van der Linden heeft een BBA, een BA Turkse Talen en Culturen en een MA Midden-Oostenstudies (richting: Turks). Tijdens en na haar studie werkte ze voor verschillende reisbureaus als reisleider, voornamelijk in Turkije, Centraal-Azië, India en het Midden-Oosten, en was ze (co-)auteur van verschillende reisgidsen en -verhalenbundels. Daarnaast werkte zij op de opinieredactie van het NRC Handelsblad en verrichtte onderzoek op het vlak van Turkije en islam. Tot voor kort werkte zij als evenementencoördinator en redacteur bij het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS) en de Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS). Momenteel is zij als promovenda verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam – afdeling Sociale en Culturele Antropologie.

Arshad Muradin, MA

Arshad Muradin studeerde recht en islamitische theologie aan de Universiteit Leiden, en behaalde zijn MA in beide disciplines. Zijn focus is de studie van hedendaagse islam in Europese context vanuit een overwegend sociaal-juridisch en religieus perspectief. Zijn academische interesse behelst onder meer de islam in het westen, alternatieve conflictresolutie, islamitisch familierecht, klassieke islamitische jurisprudentie (Malikitische fiqh) en internationaal privaatrecht. Tijdens en na zijn studie heeft Arshad gewerkt voor bovengenoemde LUCIS en NISIS. Momenteel is hij als promovendus betrokken bij het project ‘Making Islam Work in the Netherlands’, waarin hij zich vooral bezighoudt met de bestudering van de toepassing van islamitisch recht in Nederland, met name het gebruik van buitenrechterlijke conflictresolutie en de ervaringen daarmee van ‘gewone moslims’.